Solvärmepaneler

Solenergi är den energi som erhålls från användning av elektromagnetisk strålning från solen
Solstrålning som når jorden har utnyttjats av människor sedan forntiden med olika tekniker som har utvecklats över tid från befruktningen. För närvarande kan värme och solljus utnyttjas genom sensorer och fotovoltaiska celler och termiska samlarheliostatik som kan förvandla det till elektrisk eller termisk energi. Det är en så kallad förnybar energi eller ren energi, som kan ge betydande bidrag till att lösa några av de mest pressande problemen som mänskligheten står inför.
De olika solteknologierna klassificeras som passiva eller aktiva beroende på hur de fångar, omvandlar och distribuerar solenergi. Aktiva tekniker inkluderar användning av solcellspaneler och termiska samlare för att samla energi. Bland de passiva teknikerna är olika tekniker inramade i bioklimatisk arkitektur: orientering av byggnader mot solen, val av material med gynnsam värmemassa eller med egenskaper för ljusspridning och rymddesign genom naturlig ventilation.

Anpassad offert utan kompromiss.