ECODAN aerotermisk teknik

Vi inbjuder dig att läsa detta inlägg och upptäcka ECODAN av Mitsubishi, är en omfattande lösning som tillhandahåller uppvärmning, luftkonditionering och varmvatten med AEROTHERMAL-teknik. Ekologi, effektivitet och besparingar, värmevärldens nutid.

Och vad är aerotermi? Mycket enkelt: att använda luften på gatan som en gratis källa till luftkonditionering.

  • Du sparar upp till 50% på din elräkning
  • Med ECODAN använder du två energikällor, 25% elektriskt ljus och 75% utomhusluft
  • Utiliza gas R32 limitando el daño a la atmosfera

Glöm traditionell värmeutrustning, förorenande och i behov av underhåll. Med ECODAN har du, i ett enda system, uppvärmning, varmvatten och luftkonditionering. Och allt med en enda kontroll!

Och alltid med en besparing på din elräkning på mer än 50%. Det kan tyckas att vi pratar om framtiden, men nej, ECODAN är redan nuet. Du vet att i vinter stiger din temperatur men inte din elräkning.

Och hur får du det? Mycket enkelt genom att använda utomhusluften som en gratis källa för din luftkonditionering. Av 100% av den förbrukade energin kommer 75% från utomhusluften, det vill säga du betalar bara 25% av allt du konsumerar. Och allt detta utan att förorena miljön eftersom det inte kräver bränsle.