Vedvedinsättning – Finestrat

Bra den här veckan har vi installerat en vedspis i Finestrat. Men varför välja en infällbar spis och byta öppen spis? Här är de olika fördelarna med en infällbar spis vid en öppen spis:

Först och främst kommer det att hjälpa oss att utnyttja vedbränningen bättre och därmed spara och ta hand om miljön. Eftersom det förbättrar förbränningen, skapar du en bättre användning.

Det handlar om att dra nytta av luftflödet, när en öppen spis används, luften i rummet tjänar till att driva elden, men med det infästningsbara installerat fungerar saken annorlunda, eftersom det genom att kunna reglera luftintaget kan förbränningen av ved kontrolleras. Å andra sidan genom att utföra skottet på ett optimerat sätt, lyckas det att förhindra att värme flyr utåt, får det att koncentrera sig inuti kaminen med vilket det uppnår större kraft och multiplicerar den brinnande effektiviteten.

Vi kan också reglera förbränningen av kaminen och kontrollera draget som gör att vi kan förlänga förbränningen av veden. Och om vi också lägger till ett värmeåtervinningssystem kan vi värma hela huset och inte en enda instans.

Bortsett från förbättrad prestanda över en öppen spis. Vi kan lyfta fram renheten och säkerheten det ger oss. Vi får inte rök i rummet och vi behöver inte oroa oss för eventuella glöd som hoppar till marken och orsakar en olycka med öppna eldstäder.